ΣΕΡΒΙΑ
ID 202021515
Related Station ΣΕΡΒΙΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004128 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 202021515