ΣΕΡΒΙΑ
ID 202021510
Related Station ΣΕΡΒΙΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004635 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202021510
200004634 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202021510
200004633 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202021510
200004119 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202021510