ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ
ID 202021011
Related Station ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004789 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202021011