ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ
ID 202021007
Related Station ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004620 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202021007
200004619 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202021007
200004618 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202021007
200004053 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202021007