ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ
ID 202021006
Related Station ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004052 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202021006
200004050 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202021006
200004051 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202021006