ΜΕΡ-V
ID 202020908
Related Station ΜΕΡ-V
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004030 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 202020908
200004042 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 202020908
200004043 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 202020908
200004041 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202020908