ΜΕΡ-XIII
ID 202020811
Related Station ΜΕΡ-XIII
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004614 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202020811
200004613 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202020811
200004612 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202020811
200004011 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202020811