ΜΕΡ-XIII
ID 202020810
Related Station ΜΕΡ-XIII
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004010 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202020810
200004008 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202020810
200004009 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202020810