ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
ID 202020515
Related Station ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004784 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202020515