ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
ID 202020511
Related Station ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004605 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202020511
200004604 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202020511
200004603 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202020511
200003933 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202020511