ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
ID 202020510
Related Station ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003932 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202020510
200003930 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202020510
200003931 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202020510