ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ID 202020303
Related Station ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1974/01/01
End Date
Timeseries