Α.Μ. ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ID 202020102
Related Station Α.Μ. ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1952/01/01
End Date
Timeseries