ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ID 202019801
Related Station ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1938/01/01
End Date
Timeseries