ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ID 202018507
Related Station ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004584 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202018507
200004583 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202018507
200004582 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202018507
200003782 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202018507