ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ID 202018506
Related Station ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003781 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202018506
200003779 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202018506
200003780 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202018506