ΤΣΟΤΥΛΙ
ID 202018416
Related Station ΤΣΟΤΥΛΙ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003772 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 202018416