ΤΣΟΤΥΛΙ
ID 202018415
Related Station ΤΣΟΤΥΛΙ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004776 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202018415