ΤΣΟΤΥΛΙ
ID 202018410
Related Station ΤΣΟΤΥΛΙ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003761 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202018410
200003759 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202018410
200003760 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202018410