ΓΙΑΝΙΤΣΑ
ID 202017706
Related Station ΓΙΑΝΙΤΣΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004563 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202017706
200004562 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202017706
200003605 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202017706
200004561 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202017706