ΓΙΑΝΙΤΣΑ
ID 202017705
Related Station ΓΙΑΝΙΤΣΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003604 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202017705
200003602 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202017705
200003603 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202017705