ΓΙΑΝΙΤΣΑ
ID 202017701
Related Station ΓΙΑΝΙΤΣΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003598 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202017701