ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΑ
ID 202017608
Related Station ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004560 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202017608
200004559 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202017608
200003592 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202017608
200004558 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202017608