ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΑ
ID 202017603
Related Station ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003585 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202017603