ΑΙΧΙΝΟΣ
ID 202017205
Related Station ΑΙΧΙΝΟΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004554 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202017205
200004553 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202017205
200003551 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202017205
200004552 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202017205