ΑΙΧΙΝΟΣ
ID 202017202
Related Station ΑΙΧΙΝΟΣ
Name
Type ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003546 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 202017202