ΑΙΧΙΝΟΣ
ID 202017201
Related Station ΑΙΧΙΝΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003545 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202017201