ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ID 202017017
Related Station ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004766 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202017017