ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ID 202017014
Related Station ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004548 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202017014
200004547 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202017014
200003508 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202017014
200004546 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202017014