ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ID 202017006
Related Station ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003498 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 202017006