ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ID 202017002
Related Station ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1940/01/01
End Date
Timeseries