ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ID 202017001
Related Station ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1940/01/01
End Date
Timeseries