ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
ID 202016714
Related Station ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003434 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 202016714
200003435 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 202016714