ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
ID 202016713
Related Station ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004539 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202016713
200004538 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202016713
200003433 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202016713
200004537 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202016713