ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
ID 202016712
Related Station ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003432 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202016712
200003430 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202016712
200003431 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202016712