ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
ID 202016706
Related Station ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003424 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202016706