ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ID 202016606
Related Station ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003411 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202016606
200003409 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202016606
200003410 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202016606