ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ID 202016604
Related Station ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003407 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 202016604
200003417 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 202016604
200003418 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 202016604
200003420 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 202016604