ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ID 202016602
Related Station ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003405 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202016602