ΜΗΛΙΕΣ
ID 202016306
Related Station ΜΗΛΙΕΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004530 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202016306
200004529 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202016306
200003374 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202016306
200004528 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202016306