ΑΛΜΥΡΟΣ
ID 202015907
Related Station ΑΛΜΥΡΟΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004518 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202015907
200004517 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202015907
200003305 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202015907
200004516 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202015907