ΑΛΜΥΡΟΣ
ID 202015906
Related Station ΑΛΜΥΡΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003304 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202015906
200003302 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202015906
200003303 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202015906