ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 202015811
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004515 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202015811
200004514 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202015811
200003274 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202015811
200004513 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202015811