ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 202015806
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003267 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202015806