ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΘΙΩΤ.
ID 202014217
Related Station ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΘΙΩΤ.
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003059 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 202014217