ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΘΙΩΤ.
ID 202014210
Related Station ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΘΙΩΤ.
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200003048 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202014210
200003047 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202014210