ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ID 202013902
Related Station ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002990 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202013902