ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ID 202012609
Related Station ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1954/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002749 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 202012609