ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ID 202012311
Related Station ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002705 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 202012311