ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ID 202012308
Related Station ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004736 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202012308